Stichting BIZ Hoek van Holland Centrum

Het is al lang de wens van inwoners, lokale ondernemers en de gemeente Rotterdam dat het dorpscentrum van Hoek van Holland een aantrekkelijker woon- en winkelgebied wordt. Het centrum is sterk verouderd en kent een lage kwaliteit. Dit komt onder andere door de verouderde openbare ruimte, de kwaliteit van sommige gebouwen en de aanwezigheid van veel verkeer. De ondernemers willen naar een centrum waar jonge en oudere Hoekenezen prettig kunnen winkelen, ontspannen en verblijven.

De gemeente Rotterdam werkt inmiddels aan een Masterplan voor het centrumgebied. Collectiviteit vanuit de winkeliers is daarom belangrijker dan ooit en dit heeft ertoe geleid dat in 2021 met succes is geïnvesteerd in de oprichting van de stichting BIZ Hoek van Holland centrum per 01-01-2022. In de stichting BIZ Hoek van Holland centrum zijn alle winkeliers uit de dorpskern van Hoek van Holland vertegenwoordigd. Alle winkeliers betalen verplicht mee aan gebiedsverbetering van dit BIZ-gebied.

De stichting BIZ Hoek van Holland centrum heeft zich bij de oprichting een aantal doelen gesteld waarvoor zij zich gaan inzetten, dit zijn de belangrijkste:
• Het realiseren van een representatief en veilig winkelgebied met een aangenaam verblijfsklimaat voor ondernemers en consumenten;
• Het verlengen van de verblijfsduur van de consumenten/toeristen;
• Het aantrekken van meer toeristen;
• Een betere profilering van het winkelgebied;
• Het versterken van ondernemersklimaat;
• Het verbeteren van de uitstraling, kwaliteit en bereikbaarheid van het winkelgebied.
• Bevorderen van onderlinge contacten en samenwerking tussen ondernemers in het winkelgebied.
• Bevorderen van contacten/één spreekbuis naar de wijkraad, gemeente, Provincie Zuid-Holland, hulpdiensten etc.
• Samen sterk: het creëren van krachtig ondernemerscollectief.

De stichting BIZ Hoek van Holland centrum heeft een vijfkoppig bestuur bestaande uit:
• Linda Geers, voorzitter (Hotel Amerika)
• Martijn van Leeuwen, secretaris (van Leeuwen Tweewielers)
• Wim van Leeuwen, penningmeester (Oostveenzicht BV)
• Jasper Ammerlaan, algemeen bestuurslid (SAAM)
• Stephan Kleijn, algemeen bestuurslid (Kleijn Tweewielers)

Heeft u vragen aan het BIZ-bestuur gebruik dan ons contactformulier elders op de website.