Stichting BIZ Hoek van Holland Centrum

Bloemsierkunst De Carlton


De geschiedenis van de Carlton gaat terug naar de jaren ’50. Vader Harry Koene was tuinder en had op een bepaald moment ruimte beschikbaar voor een andere teelt in zijn kas. Zijn keuze viel op narcissen. De weersomstandigheden waren dat jaar heel slecht en de echte narcissentelers grepen voor een groot gedeelte naast de oogst. Door het geringe aanbod ontving vader Koene een prima vergoeding voor ‘zijn’ Carlton.

Om een andere invulling aan zijn tuindersleven te geven, werd in 1972 een bloemenwinkel/tuincentrum geopend. De naam van de onderneming lag voor de hand: De Carlton, naar de soortnaam van de narcissen die hem zo veel voorspoed bracht. De brutale, felgele narcis in het logo heeft daarom, jaren later, nog steeds een bijzondere betekenis.